Zetterstrom.net English
English
Senast uppdaterad
13:e maj 2008
Poesi

i en vecka
i en vecka har vi gått hand i hand...

vill inte
Jag vill inte vänta
på det som kan ske direkt...

Den enda
Hon är den enda jag vill ha
Hon väcker känslor djupt inom mig...

Älskat och förlorat
Jag har älskat och förlorat
Har försökt har satsat allt
Allt var värme som jag sökte
Allt jag fick var bara kallt

Tobias Harja
Den guldröda sjunkande solen
Är hans odödliga själ

Adventsljusen
Adventsljusen lyser i mörkret,
de säger att julen är här;...

Död
Det fanns glädje - den tog slut
Det fanns hopp - en kort minut...
Poesi
Sångtexter
Musik
Bokrecensioner
Noveller
Faktatexter
Om mig
Tobias Harja
Speciellt tack
Emulatorer
Java
MP3
Gästbok
Ron & Julie
Länkar
Fotografier

Copyright (C) 2000 Jonny Zetterström