Zetterstrom.net English
English
Senast uppdaterad
13:e maj 2008
Död

Det fanns glädje - den tog slut
Det fanns hopp - en kort minut
Det fanns tårar - de finns än
Det finns saknad av en vän

Då fanns natt - nu finns dag
Då fanns vi - nu finns jag
Då fanns du - du försvann
Du togs av en lieman

Jonny Zetterström

Poesi
Sångtexter
Musik
Bokrecensioner
Noveller
Faktatexter
Om mig
Tobias Harja
Speciellt tack
Emulatorer
Java
MP3
Gästbok
Ron & Julie
Länkar
Fotografier

Copyright (C) 2000 Jonny Zetterström