Zetterström

Här fanns från början en lång lista länkar, men de flesta har med tiden slutat fungera.

Kanske fylls det på med fler en dag.

Jag har många parallella projekt. Min primära brödföda genereras från egna bolag, se BJ Zetterström AB för mer information.