Zetterström

Här finns en samling instrumental musik jag skapat under åren 1995 och 1996.

Musiken finns i MIDI-format. Det är noter som en dator kan läsa och spela upp. Bästa resultat fås med en synth kopplad till datorn.

Klicka på symbolen ⏵ för att spela, ⏹ för att stoppa uppspelning eller ⇩ för att ladda ner filen. Javaskriptet som spelar upp musiken fungerar tyvärr bara i vissa webbläsare.

Uppspelning av midi sker med hjälp av MIDIjs.