Zetterström

Död

Det fanns glädje - den tog slut
Det fanns hopp - en kort minut
Det fanns tårar - de finns än
Det finns saknad av en vän

Då fanns natt - nu finns dag
Då fanns vi - nu finns jag
Då fanns du - du försvann
Du togs av en lieman

Jonny Zetterström